Tin tức
May 20, 2019
Ngày 16-17/05/2019, Chi bộ văn phòng Yên Ninh và chi bộ Kế hoạch sản xuất thuộc Đảng bộ Công ty CP Traphaco đã tổ chức chương trình “Về vùng đất mỏ” cho toàn thể đảng viên của 2 chi bộ với mục đích ôn lại truyền thống lịch sử Đảng